Opiekunka środowiskowa 341204
Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Opis zawodu

Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Zadania zawodowe

  • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem),
  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań,
  • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
  • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego

Zapraszamy do zdobycia zawodu!