Zawód:  TECHNIK TELEINFORMATYK

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę.

Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od technika umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Technik teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach:

 • monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
 • konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
 • sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
 • projektantów i administratorów sieci komputerowych,
 • techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Zadania zawodowe

 • Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego.
 • Diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN.
 • Budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN.
 • Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN.
 • Instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego.
 • Zabezpieczenie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
 • Montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych.
 • Administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej.
 • Diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teletransmisyjnej.
 • Prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.
 • Weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań.
 • Kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej.
 • Instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej.

Kwalifikacje zawodowe

 • Analizowanie teleinformatycznych systemów i sieci komputerowych.
 • Budowanie zestawów komputerowych i sieci teleinformatycznych.
 • Eksploatowanie teleinformatycznych urządzeń komputerowych i sieciowych.
 • Administrowanie teleinformatycznymi sieciami komputerowymi.
 • Obsługa klientów w zakresie sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie i kierowanie działalnością usługowo-produkcyjną w zakresie teleinformatyki.
 • Diagnozowanie i naprawianie prostych uszkodzeń w urządzeniach komputerowych i sieciach teleinformatycznych.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!