Kliknij na wpisy, aby pobrać następujące dokumentu:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie głównym

3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r.

4. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku