Symbol: 341203
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy :

  • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
  • udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez  lekarza bądź terapeuty,
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
  • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
  • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
  • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego

Zapraszamy do zdobycia zawodu!