Dziś zapraszamy Was do JEDYNEGO TAKIEGO W NASZYM MIEŚCIE ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 4 -LETNIEGO !!! REKRUTACJA LETNIA TRWA ! Jesteś zainteresowany podjęciem nauki od pierwszego semestru? Chcesz zmienić szkołę i kontynuować edukację w naszym liceum? Już teraz możesz się zapisać! Zarezerwuj miejsce wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie, lub odwiedź siedzibę szkoły. Zapraszamy!

Organizacja liceum zaocznego Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym – sobota, niedziela 2 razy w miesiącu.

Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.00 Egzaminy w liceum zaocznym W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych. Przedmioty, z których obowiązują egzaminy pisemne oraz ustne: język polski, język obcy, matematyka. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkole zdawane są w formie ustnej Prace kontrolne w liceum zaocznym Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie: Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych.

Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy. Dokumenty wymagane do przyjęcia: świadectwo szkoły zasadniczej; gimnazjum; kwestionariusz osobowy – kandydat wypełnia na miejscu jedna fotografia(37 x 52 mm) dowód osobisty Masz pytania? Skontaktuj się z nami No to co lecimy razem od września ?

Pragniemy poinformować , iż Sekretariat Szkoły WIED, JEST otwarty dla Państwa OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 9.00 DO 16.00

Nasz adres:

ul. Owocowa 12,

97-300 Piotrków Tryb

Tel. 793 – 049 – 051, 570 – 505 -501

www.wied.pl,

Polub Nas na Facebook-u !! Ty też możesz być Kimś !!! Zapisz się już dziś !!!