Zawód:   TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z  obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych między innymi:

  • podstaw konstrukcji maszyn,
  • silników pojazdów samochodowych,
  • budowy podwozi,
  • elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

Praktycznych umiejętności uczeń nabywa w specjalistycznych pracowniach w czasie dwutygodniowej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania. Dla najlepszych uczniów przygotowujemy praktyki w samochodowych firmach Seat, Ford, Renault, Dytko Serwis, Dytko Rent itp.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,  instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!