Zawód: TECHNIK ELEKTRYK

 WiED Zespół Szkół Zaocznych zaprasza na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. Nauka jest realizowana w ramach 2 kwalifikacji: 

Co zyskujesz?

Kwalifikacja 1: EE.05.Montaż i uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja 2: EE.26.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Iformtor można pobrać tutaj

 Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych.

 Wśród wielu zadań zawodowych elektryka znajduje się m.in. wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Do typowych zadań elektryka należy dobór i instalacja środków ochrony przeciwporażeniowej.

 Od technika wymaga się umiejętności sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

Jeśli masz zdolności manualne i interesujesz się montażem instalacji – zapraszamy do szkoły na kurs zawodowy dla techników elektryków .  Nasi wykładowcy uczą nie tylko teorii, ale również praktyki, np. instalacji podzespołów czy urządzeń elektrycznych. Wśród zadań przyszłego technika znajdą się również takie czynności jak wykonywanie badań i kontroli wszystkich urządzeń biorących udział w procesie produkcji czy eksploatacji. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę związaną z obsługą urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

 Warunki rekrutacji
Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, ale matura nie jest wymagana.