Zapraszamy do zapisów – REKRUTACJA LETNIA W SZKOLE WIED TRWA !!!

TECHNIK ELEKTRYK – TYLKO W SZKOLE WiED !!!

Zawód Technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Ludzie z kwalifikacjami technika elektryka pracują właściwie wszędzie, bo wszędzie używamy prądu i maszyn elektrycznych.

Co nas wyróżnia:

 • Uzyskujesz państwowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców/praktyków w swojej dziedzinie,
 • Solidne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu,
 • Komfortowe warunki kształcenia,
 • Profesjonalne pracownie zawodowe

WIADOMOŚCI OGÓLNE:

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

DO ZAPISU WYMAGAMY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • Dokument tożsamości

Zapraszamy!

Zespół Szkół Zaocznych WiED

ul. Owocowa 12

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 793 – 049 – 051