Dziś zapraszamy Was do ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 4 -LETNIEGO !!!
REKRUTACJA ZIMOWA TRWA !
Jesteś zainteresowany podjęciem nauki od pierwszego semestru? Chcesz zmienić szkołę i kontynuować edukację w naszym liceum? Już teraz możesz się zapisać! Zarezerwuj miejsce wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie, lub odwiedź siedzibę szkoły. Zapraszamy!
Organizacja liceum zaocznego
Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym – sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.00
Egzaminy w liceum zaocznym
W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych.
Przedmioty, z których obowiązują egzaminy pisemne oraz ustne: język polski, język obcy, matematyka. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkole zdawane są w formie ustnej
Prace kontrolne w liceum zaocznym
Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie:
Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy
Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.
Dokumenty wymagane do przyjęcia:
świadectwo szkoły zasadniczej; gimnazjum; kwestionariusz osobowy – kandydat wypełnia na miejscu
jedna fotografia(37 x 52 mm)
dowód osobisty
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
No to co lecimy razem od września ?
Pragniemy poinformować , iż Sekretariat Szkoły WIED, JEST otwarty dla Państwa OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 8.00 DO 16.00
Nasz adres: ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Tryb
Tel. 793 – 049 – 051, 570 – 505 -501
Polub Nas na Facebook-u !!
Ty też możesz być Kimś !!! Zapisz się już dziś !!!