BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, jest ogólną nazwą, która określa zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Osobą, która w firmie sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych norm i zasad, jest technik BHP. Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków w szkole policealnej. Osoby, które posiadają ten tytuł nadzorują przestrzeganie norm i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w wszelakich firmach, instytucjach czy organizacjach. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski.
Jak wygląda praca technika BHP?
Technik BHP zajmuje się wdrażaniem oraz kontrolą przestrzegania przepisów BHP w każdej firmie zatrudniającej pracowników.
Może być zatrudniony na stanowisku inspektora BHP przez daną organizację lub przez placówkę zajmującą się inspekcją pracy. Technik BHP może też założyć własną działalność i współpracować z różnymi firmami, świadcząc dla nich swoje usługi.
Do głównych zadań technika BHP należą:
ocena zagrożeń w zakładzie pracy na podstawie analizy czynników: fizycznych, chemicznych i biologicznych;
obliczanie ryzyka zawodowego dla stanowisk zajmowanych przez pracowników danej firmy,
uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy,
bieżące monitorowanie i usuwanie czynników zagrażających zasadom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wśród pracowników.

Nie czekaj !! Zapraszamy do Szkoły” Wied”
Odwiedź Naszą stronę www.wied.pl i wybierz coś dla SIEBIE !!!
Wszelkich informacji możesz uzyskać pod nr tel. 793 – 049 – 051
Polub Nas na Facebook-u !!
Sekretariat Szkoły:
ul. Owocowa 12
97-300 Piotrków Trybunalski