Technik sterylizacji medycznej

Nowy zawód na rynku medycznym! Ten innowacyjny kierunek został utworzony, aby sprostać potrzebom rynku pracy zarówno w Polsce, jak  i w Unii Europejskiej. Szkoła Policelna kształcąca w zawodzie technik sterylizacji medycznej przygotowuje absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
 • wykonywanie  mycia i dezynfekcji
 • wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • praktyka zawodowa

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Perspektywy pracy :

 • wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne, w tym w:
 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • pracowniach mikrobiologii
 • gabinetach kosmetycznych

prowadzić własną działalność gospodarczą