Zawód: TECHNIK LOGISTYK

Teraz Technik Logistyk dostępny tylko jako KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY! Zawód Technik Logistyk został podzielony na kwalifikacje:

  • K1 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • K2 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • K3 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Możesz wybrać jeden poziom i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji w zawodzie lub ukończyć wszystkie trzy poziomy K1, K2, K3 i uzyskać tytuł Technika Logistyka. Technik Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Zapraszamy do zdobycia zawodu!