Higienistka stomatologiczna 325102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz      utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie:

  • Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
  • Asystowanie lekarzowi przy zabiegach;
  • Samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza;
  • Przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z zasadami ergonomii;
  • Opieka nad pacjentem w zakresie doradztwa związanego z higieną jamy ustnej i profilaktyki próchnicy;
  • Wykonywanie zabiegów typu: scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie i lakierowanie.

Celem nadrzędnym szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego słuchacza, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru zawodu higienistka stomatologiczna.

Organizacja zajęć

Higienistka stomatologiczna jest kierunkiem stacjonarnym realizowanym minimum 3 dni w tygodniu w wybranym przez Państwa systemie kształcenia:

A

System dzienny: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

B

System weekendowy:zajęcia realizowane są w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

C

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Możliwe miejsca pracy po ukończeniu szkoły to:

  • Gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych;
  • Wszelkiego typu poradnie i ośrodki zdrowia;
  • Specjalistyczne laboratoria inżynierii dentystycznej;
  • Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną;

Zawód higienistka stomatologiczna jest regulowany prawem. W Polsce rozwija się on dynamicznie. Gabinety stomatologiczne chcąc zapewnić pacjentowi najwyższą jakość usług – zatrudniają higienistki stomatologiczne, których codzienna praktyka związana jest z profilaktyką i estetyką jamy ustnej.