To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Miejsca pracy dla terapeutów zajęciowych ?

Terapeuta zajęciowy to coraz popularniejszy zawód, na który stale rośnie zapotrzebowanie. Terapeuci potrzebni są w wielu miejscach, należą do nich między innymi:

  • sanatoria
  • wiele szpitalnych oddziałów, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacji, pulmonologii
  • domy pomocy społecznej
  • kluby seniora
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • hospicja
  • szkoły specjalne
  • poradnie rehabilitacyjne
  • przedszkola i szkoły integracyjne
  • zakłady opiekuńcze

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej.

Nauka kończy się egzaminem pisemnym – sprawdzającym wiedzę teoretyczną, oraz praktycznym – którego zadaniem jest stwierdzenie, czy osoba ubiegająca się o zawód terapeuty zajęciowego posiada odpowiednie umiejętności, które pozwolą jej dobrze wykonywać zawód.

Pozytywne zdanie egzaminów skutkuje wystawieniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uprawniającego do podejmowania pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY : 793 – 049 – 051

ZAPRASZAMY ??

System zaoczny !! NIE WYMAGAMY MATURY

RERTUTACJA TRWA: ul. Owocowa 12, Sekretariat czynny od pon . do piątku w godz. 8.00 – 16.00 97-300 Piotrków Tryb