Zespół Szkół Zaocznych WiED zaprasza wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki na kierunku Opiekunka dziecięca !!!! . Chcemy zaprezentować i przybliżyć Państwu program nauczania, wzory pracowni, jak i również formę zdawania egzaminu. To szansa by naoczne przekonać się na czym ten zawód polega i otrzymać fachowe doradztwo w tej dziedzinie !!!

Opiekunka dziecięca domowa – to zawód z przyszłością i powołaniem !!!

Zostań wykwalifikowaną OPIEKUNKA DZIECIĘCA i zdobądź świetny zawód!

U nas nauczysz się m.in.:

1) planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną

2) pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne

3) prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka

4) promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne

5) udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Perspektywy zatrudnienia:

• Placówki opiekuńczo–wychowawcze (żłobki, domy małego dziecka, pogotowia opiekuńcze, oddziały szpitalne, sanatoria, hospicja, zakłady opiekuńcze, przedszkola)

• Duże placówki handlowe, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów

• W charakterze Au-pair („baby sitter”) w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy

Słuchacze naszej szkoły po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

NIE WYMAGAMY MATURY!

GWARANTUJEMY ZERO OPŁAT!

Postaw na kwalifikację!

Zapraszamy

Zespół Szkół Zaocznych WiED

ul. Owocowa 12

www.wied.pl

tel. 793 – 049 – 051