REJESTRATORKA MEDYCZNA – ZAPISY TRWAJĄ !!!
Możesz jeszcze dołączyć – zajęcia startują już w ten weekend!!
Zapisz się dodatkowo na bezpłatnego Opiekuna medycznego – a kurs Rejestratorki medycznej będziesz mieć ZA DARMO !!!
TYLKO WIED !!!

Rejestratorka medyczna to zawód o charakterze biurowym.
Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych, kieruje pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzi dokumentację medyczną osób objętych opieką.
W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją.
Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Ty też możesz być Kimś !!! Zapisz się już dziś !!!
Serdecznie Zapraszamy – Czekamy właśnie na Ciebie !!!

Nasz adres: ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Tryb
tel. kom. 793 -049 – 051
Sekretariat Szkoły czynny od pon. do piątku w godz. 8.00 – 16.00
w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 12.00