Szkoła WiED zaprasza wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki na kierunku Opiekunka dziecięca domowa . Chcemy zaprezentować i przybliżyć Państwu program nauczania, wzory pracowni, jak i również formę zdawania egzaminu. To szansa by naoczne przekonać się na czym ten zawód polega i otrzymać fachowe doradztwo w tej dziedzinie !!!
Opiekunka dziecięca domowa – to zawód z przyszłością i powołaniem !!!
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi pociechami – najczęściej są to dzieci w wieku od 2 miesięcy do 8 lat. Wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Opiekunka odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy , gry, chodzenie na spacery itp.
Zostań wykwalifikowaną OPIEKUNKA DZIECIĘCA i zdobądź świetny zawód!

U nas nauczysz się m.in.:
1) planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną
2) pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne
3) prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka
4) promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne
5) udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Perspektywy zatrudnienia:
• Placówki opiekuńczo–wychowawcze (żłobki, domy małego dziecka, pogotowia opiekuńcze, oddziały szpitalne, sanatoria, hospicja, zakłady opiekuńcze, przedszkola)
• Duże placówki handlowe, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów
• W charakterze Au-pair („baby sitter”) w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy

Słuchacze naszej szkoły po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

NIE WYMAGAMY MATURY!

GWARANTUJEMY ZERO OPŁAT!

Postaw na kwalifikację!
Zapraszamy
Zespół Szkół Zaocznych WiED
ul. Owocowa 12
www.wied.pl
tel. 793 – 049 – 051