Dziś zapraszamy Was do BEZPŁATNEGO ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 3 I 4 -LETNIEGO !!!
Jesteś zainteresowany podjęciem nauki od pierwszego semestru? Chcesz zmienić szkołę i kontynuować edukację w naszym liceum? Już teraz możesz się zapisać! Zarezerwuj miejsce wysyłając formularz zgłoszenia https://www.wied.pl/rejestracja-online/ lub odwiedź siedzibę szkoły. Zapraszamy!

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

 1. Organizacja liceum zaocznego
  Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym – sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.00
 2. Egzaminy w liceum zaocznym
  W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych.
  Przedmioty, z których obowiązują egzaminy pisemne oraz ustne: język polski, język obcy, matematyka. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkole zdawane są w formie ustnej
 3. Prace kontrolne w liceum zaocznym
  Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie:
 4. Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy
  Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.
 5. Potrzebne dokumenty:
 • świadectwo szkoły zasadniczej; gimnazjum;
 • kwestionariusz osobowy – kandydat wypełnia na miejscu;
 • jedna fotografia(37 x 52 mm);
 • dowód osobisty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
No to co lecimy razem od września ?
Pragniemy poinformować, iż Sekretariat Szkoły WIED, JEST otwarty dla Państwa OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od GODZ. 8.00 do 16.00.
W razie potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel. 793 – 049 – 051 lub 570 – 505 -501.
Ty też możesz być Kimś !!! Zapisz się już dziś !!!