TAK – U NAS REKRUTACJA LETNIA WYSTARTOWAŁA – NIE TRAĆ SZANSY NA ZMIANĘ ZAWODU !!!

Jeżeli marzysz o pracy biurowej, w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji

Proponujemy naukę na kierunku Technik administracji.

Nauka trwa dwa lata ( cztery semestry ). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Zawód z dużą przyszłością !!!

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

W naszej szkole uczniowie uczą się między innymi pojmowania i interpretacji prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego – praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, technik biurowych (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego zawodowego i rachunkowości.

Pracownik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Praca technika administracji odbywa się w pomieszczeniach biurowych.

Zdobądź wymarzony zawód!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Nabór trwa!

Zapraszamy

Zespół Szkół Zaocznych „WiED”

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Owocowa 12